Välkommen till Försäkringsförmedlare Hans-Ove Nordin Liv & Pension AB

Prästgatan 31b
831 31 Östersund
tel: 063-391 02 89
mail: hansove@hansovenordin.se

Länkar
Personuppgiftsbehandling
Cookies

Är du företagare? Har du koll på ditt personliga försäkringsskydd? Det någon annan hade koll på när du var anställd ska du själv ha koll på och sköta nu!

Livförsäkring

Har du tänkt på att en livförsäkring ger dina närmaste ett bra skydd om det ofattbara skulle hända. Samhället har ett begränsat skydd vid dödsfall. Tecknar du en livförsäkring säkrar du att din familj kan bo kvar i bostaden även om du skulle avlida för tidigt.

Pensionsförsäkring

Din pension består av tre delar, basen utgörs av den allmänna pensionen där PPM är en del. Den allmänna pensionen får du redovisad hem till dig en gång per år i det orangea kuvertet. Den andra delen består av din tjänstepension som du när du är anställd betalas av din arbetsgivare eller Ditt egna AB. Den tredje delen är ditt eget privata pensionssparande. Ditt privata pensionssparande är inte längre avdragsgillt (Det finns dock ett viktigt undantag. Vilket? Kontakta oss för info!) För dig som är näringsidkare gäller andra generösare avdragsregler.

Är du företagare hjälper vi dig med de två övre bitarna i pyramiden. Paradoxalt nog är det när man är ung som man skall börja spara för att få en bra pension.

Privat pension

Pensionsförsäkring kan antingen tecknas i traditionell livförsäkring eller fondanknuten pensionsförsäkring. I den traditionella livförsäkringen förvaltas premierna av försäkringsbolaget och placeras främst i obligationer, fastigheter och aktier. Livförsäkringen har en garanterad avkastning, men ger även möjlighet till avkastning därutöver.

Väljer du en fondförsäkring bestämmer du själv vilken risk du vill ta och i vilka fonder ditt sparande ska placeras, utan garanterad avkastning. Du kan när som helst byta mellan olika fonder. Du kan själv välja när du vill att utbetalningen av din pension ska påbörjas, dock tidigast från och med din 55-årsdag (regler i skrivande stund nov 2019). Det finns dock tre viktiga undantag från 55-årsregeln. Du kan faktiskt under vissa omständigheter ta ut pensionsförsäkring FÖRE 55 (Vilka undantag ? Kontakta oss för info!)

Premien i pensionsförsäkringar är för näringsidkare avdragsgill inom vissa ramar.

Tjänstepension

Tjänstepension är en pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalar för anställda eller ägare. Tjänstepensionen kan innehålla sjukpension, premiebefrielse och ålderspension till den anställde och efterlevandepension till familjen. Premien i tjänstepensionen är avdragsgill inom vissa ramar för företaget.

Tjänstepension är en förmån som gynnar både dig och din arbetsgivare. Vi kan erbjuda både traditionell livförsäkring (flera bolag) och fondförvaltning (många bolag) av Din tjänstepension. Tjänstepensionsförmåner ingår som en del av anställningsavtalet och bekostas av arbetsgivaren.