Vår ambition är att hjälpa dig eller ditt företag att hitta en försäkringslösning som bär över tiden. Vår övertygelse är att personlig service, engagemang och förtroende lägger grunden för en långsiktig relation. Hans-Ove Nordin Liv och Pension samarbetar med försäkringsförmedlare Susanne Jämtgård Näslund, Jämtgårds Försäkringsrådgivning. Vi sitter i gemensamma lokaler på Prästgatan 31B i Östersund. Tillsammans kan vi erbjuda ett brett urval av försäkringslösningar utifrån dina behov.

Hans-Ove Nordin har mer än 40 års erfarenhet av branschen och arbetar företrädelsevis med befintliga kunder inom tjänstpension, personriskförsäkring samt kapitalförsäkring/förmögenhetsplacering.

Susanne Jämtgård Näslund har över 20 års erfarenhet av branschen och hjälper både etablerade & nystartade företagare med start av nya pensions- och försäkringsutredningar, start av ny förmögenhetsplacering, start av nytt privat sparande i kapitalförsäkring, sjuk-, sjukvårds-, olycksfalls- och sjukförsäkring.