Vår ambition är att vara en relation som bär över tiden. Vår övertygelse är att personlig service, engagemang och förtroende lägger grunden för en långsiktig relation. Hans-Ove Nordin Liv och Pension finns på Prästgatan 31B i Östersund.

Hans-Ove Nordin har 44 års erfarenhet av branschen och arbetar företrädelsevis med befintliga kunder inom tjänstpension, personriskförsäkring samt kapitalförsäkring/förmögenhetsplacering.