Livförsäkring

Har du tänkt på att en livförsäkring ger dina närmaste ett bra skydd om det ofattbara skulle hända? Samhället har ett begränsat skydd vid dödsfall. Tecknar du en livförsäkring säkrar du att din familj kan bo kvar i bostaden även om du skulle avlida för tidigt.

Pensionsförsäkring

Din pension består av tre delar, basen utgörs av den allmänna pensionen där PPM är en del. Den allmänna pensionen får du redovisad hem till dig en gång per år i det orangea kuvertet. Den andra delen består av din tjänstepension. Som anställd betalas den av din arbetsgivare, som företagare betalas den via ditt egna AB. Den tredje delen är ditt eget privata pensionssparande. Ditt privata pensionssparande är inte längre avdragsgillt (det finns dock ett viktigt undantag, kontakta oss för info) För dig som är näringsidkare gäller andra generösare regler. Premien i pensionsförsäkringar är för näringsidkare avdragsgill inom vissa ramar.


Är du företagare hjälper vi dig med de två övre bitarna i pyramiden. Tänk på att börja pensionsspara tidigt i livet för att öka möjligheten till en bra pension.

Privat pension

Pensionsförsäkring kan antingen tecknas i traditionell livförsäkring eller fondanknuten pensionsförsäkring. I den traditionella livförsäkringen förvaltas premierna av försäkringsbolaget och placeras främst i obligationer, fastigheter och aktier. Livförsäkringen har en garanterad avkastning, men ger även möjlighet till avkastning därutöver.

Väljer du en fondförsäkring bestämmer du själv vilken risk du vill ta och i vilka fonder ditt sparande ska placeras, utan garanterad avkastning. Du kan när som helst byta mellan olika fonder.

Tjänstepension

Tjänstepension är en pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalar för anställda eller ägare. Tjänstepensionen kan innehålla sjukpension, premiebefrielse och ålderspension till den anställde och efterlevandepension till familjen. Premien i tjänstepensionen är avdragsgill inom vissa ramar för företaget.

Tjänstepension är en förmån som gynnar både dig och din arbetsgivare. Vi kan erbjuda både traditionell livförsäkring (3-4 bolag) och fondförvaltning av din tjänstepension (upp till 7 bolag). Tjänstepensionsförmåner ingår som en del av anställningsavtalet och bekostas av arbetsgivaren.

Sjuk-, sjukvårds-, olycksfallsförsäkring

Har du tänkt på att en Sjuk-, sjukvårds-, olycksfalls-försäkring ger Dig och dina närmaste ett bra skydd om Ni drabbas av en skada? Samhället har ett begränsat skydd vid långvarig sjukdom, invaliditet osv. Kontakta oss så berättar vi mer.