Ansvar och tillsyn

Vi är medlemmar i förmedlarorganisationen Hjerta vilken erbjuder försäkringslösningar som är upphandlade av Hjerta centralt samt Insuresec och SFM (Svenska Försäkringsförmedlares förening).

Hans-Ove Nordin Liv & Pension AB distribuerar INTE försäkring grundad på en opartisk och personlig analys och redovisar detta för kunden innan försäkringsavtal ingås.

Bolaget innehar ansvarsförsäkring hos Accellerant Insurance Europé SA.

Vi står under finansinspektionens tillsyn och du måste alltid ge oss förmedlarfullmakt för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag att upphandla försäkringslösningar till dig.