Vi gör det enkelt för dig som kund

Hans-Ove Nordin har 44 års erfarenhet i försäkringsbranchen. Det ger både kunskap och trygghet.  Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund!

Vi är anslutna till följande branschorganisationer: